top of page
shallow%20photography%20of%20leaves_edit

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pacjenta

§1

Definicje

1. Pacjent - osoba dokonująca rezerwacji na wizytę przez stronę https://www.dietetyk.tv/wizyty

2. Administrator Danych Osobowych - Joanna Marciszewska prowadząca działalność gospodarczą Dietetyk Joanna Marciszewska ul. Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław, NIP: 8992687919.

3. Formularz rezerwacji - formularz wypełniany przez Pacjenta po wybraniu dowolnej usługi na stronie https://www.dietetyk.tv/wizyty, którego uzupełnienie i wysłanie jest niezbędne do dokonania rezerwacji.

§2

Postanowienia

 1. Pacjent dokonując rezerwacji na wizytę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych ze stanem zdrowia, obejmujących także informacji wynikających dobrowolnie z dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej i wszystkich innych informacji przesłanych na adres mailowy dietetyk.tv@gmail.com, przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usługi dietetycznej, która obejmuje:

 • wywiad zdrowotno-żywieniowy prowadzony podczas rozmowy na żywo lub on-line na prywatnym koncie platformy Clickmeeting lub poprzez rozmowę telefoniczną z wykorzystaniem wskazanego w Formularzu rezerwacji lub w wiadomości mailowej przesłanej na kontakt@dietetyk.tv lub dietetyk.tv@gmail.com numeru telefonu,

 • zebranie informacji podstawowych, takich jak masa ciała, wzrost, wiek, które podawane są przez Pacjenta w Formularzu rezerwacji,

 • zebranie informacji dodatkowych (wyniki badań laboratoryjnych, wypisy ze szpitala, nazwy przyjmowanych leków itp.), które Pacjent uzna za konieczne i wyśle je mailowo do Administratora Danych Osobowych na adres dietetyk.tv@gmail.com,

 • utworzenie indywidualnych zaleceń żywieniowych i/lub jadłospisu, które będą przesłane na wskazany w Formularzu rezerwacji przez Pacjenta adres mailowy,

 • utworzenie profilu pacjenta w programie Kcalmar w celu otwarcia dostępu do aplikacji mobilnej dla Pacjenta zawierającej przygotowany jadłospis,

 • wykorzystanie danych osobowych Pacjenta takich jak adres mailowy i numer telefonu w celu przekazywania informacji związanych z terminem wizyty, szczegółami współpracy, płatnością, efektami współpracy (jadłospis/zalecenia) oraz zapytaniem kontrolnym (wiadomość o postępy po upływie max. 6 miesięcy od ostatnio przeprowadzonej wizyty on-line),

 • wykorzystanie wszystkich przekazanych przeze mnie danych na potrzeby związane z prowadzoną na rzecz firmy Dietetyk Joanna Marciszewska ewidencją klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Pacjent posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu dokonania tych działań Pacjent skontaktuje się z Administratorem Danych Osobowych drogą mailową poprzez wiadomość wysłaną na kontakt@dietetyk.tv

3. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zarezerwowania wizyty online i wykonania zadań zawartych w punkcie

4. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.

5. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Pacjenta wyłącznie w celu realizacji usługi wybranej przez Pacjenta oraz w celu realizacji dodatkowych poleceń przekazywanych przez Pacjenta telefonicznie lub mailowo. Pacjent niezwłocznie informuje Administratora Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do podjęcia środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych Pacjenta.

3. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie zebranych danych osobowych poniższym podmiotom:  

 • Aleksandra Pośpiech Dietetyk Kliniczny ul. Lajosa Kossutha 2a/77 01-315 Warszawa, Polska NIP 5223167745 - jako podmiot współpracujący, który odpowiada za przygotowywanie jadłospisów na bazie zebranych danych w wywiadzie żywieniowym, a także samodzielnie prowadzi w imieniu firmy Dietetyk Joanna Marciszewska wizyty indywidualne z pacjentami, przekazując dane zebrane w czasie wizyty do Administratora,

 • OVH spółka z.o.o. REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556;  ul. Swobodna 150-088 Wrocław –przechowywanie danych osobowych na serwerze;

 • PAYPAL (EUROPE) LTD 5 New Street Square, London, EC4A 3TW  Company number 04056498 – w celu przeprowadzenia procesu płatności za usługi i produkty ze sklepu online,

 • Wix.com LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Izrael NR VAT: EU442008451 - w celu prowadzenia strony www, dokonywania rezerwacji online  i obsługi sklepu internetowego.

 • Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,  NIP 7773061579 – w celu przeprowadzenia procesu płatności za usługi i produkty ze sklepu online,

 • Google LLC – w celu korzystania z narzędzia Google Analytics, Google Drive i Gmail (poczta elektroniczna),

 • Facebook Inc. – w celu prowadzenia strony Dietetyk online – Joanna Marciszewska, poprzez którą udzielane są odpowiedzi na pytania użytkowników przez aplikację Messenger.

 • zleceniobiorcom oraz podwykonawcom, którzy są zaangażowani w obsługę administracyjną lub techniczną,

 • LC-TAX Usługi Księgowe Lidia Cichocka   REGON: 362654824 NIP: 8951849420; Zatorska 62, 51-215 Wrocław – w celu realizacji czynności podatkowych i księgowych.

4. Powyżej opisane podmioty trzecie przetwarzają dane gwarantując bezpieczeństwo i realizację obowiązku związanych z RODO. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności każdego z tych podmiotów, ponieważ są one dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.

Administrator samodzielnie realizuje obowiązki z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych i nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page