top of page
shallow%20photography%20of%20leaves_edit

Polityka prywatności

§1

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy dokument jest Polityką Prywatności i Plików Cookies, zawiera zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie www.dietetyk.tv oraz na jej podstronach

 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Joanna Marciszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Joanna Marciszewska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 69 53-025. NIP: 8992687919

 3. Korzystanie ze strony internetowej www.dietetyk.tv jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków Polityki Cookies i Polityki Prywatności.

 4. Kontakt z Administratorem strony i danych osobowych jest możliwy mailowo: kontakt@dietetyk.tv lub telefonicznie: +48-881-342-584  

 5. Administrator strony i danych osobowych ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Cookies i Polityce Prywatności ze względu na zmianę usług lub rozwój działalności. Każdy z użytkowników strony jest zobowiązany do znajomości aktualnej treści tego dokumentu.

§2

 Definicje

 1. W poniższej Polityce Cookies i Polityce Prywatności przyjmuje się znaczenie następujących pojęć:

 2. Administrator – administratorem danych osobowych użytkowników strony w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (opisywanych w skrócie RODO) jest Joanna Marciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Joanna Marciszewska.

 3. Użytkownik – w ten sposób nazywana jest każda osoba korzystająca ze strony www.dietetyk.tv

 4. Strona – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.dietetyk.tv wraz z podstronami należący do Administratora.

 5. Newsletter – jest to usługa bezpłatna, która jest świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora za zgodną Użytkownika. Polega na przekazywaniu informacji drogą listów elektronicznych na wskazany przez Użytkownika adres mailowy o produktach, usługach, wydarzeniach oraz innych informacji w ramach wykonywania działalności przez Administratora.

 6. Umowa Newsletter – jest to porozumienie, umowa między Administratorem a oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć zgody pod wpisaniem adresu mailowego i imienia, a następnie potwierdzić chęć zapisu i otrzymywania newslettera poprzez zapis w e-mailu potwierdzającym

 

§3

Dane osobowe

 1. Przekazywanie Administratorowi swoich danych osobowych przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego, formularza zapisu do newslettera, formularza zamówienia i formularza rezerwacji wizyty jest dobrowolne.

 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie jest Administrator.

 3. Dane osobowe Użytkownika przekazane przez niego Administratorowi dobrowolnie mogą być przetwarzane w celu:

  1. wykonania usługi, zrealizowania umowy, przeprowadzenia wyceny usług, rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń —zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  2. przekazania zniżki na usługę/produkt lub kodu promocyjnego, kontaktu telefonicznego lub mailowego – w sposób wybrany przez Użytkownika w uzupełnianym dobrowolnie formularzu, wykorzystywania plików Cookies na Stronie  — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  3. zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

  4. zarządzania stroną internetową; analizy danych związanych z korzystaniem ze Strony, które są zbierane automatycznie, m.in. Cookies; tworzenia baz danych i ewidencji, które są powiązane z RODO; przechowywania informacji o opłaconych i nieopłaconych zamówieniach; obrony przed roszczeniami i ustalania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 1. Do zbieranych i przetwarzanych danych należą: zbierane automatycznie pliki Cookies; dane dotyczące wizyty na Stronie (takie jak typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, numer IP) – które wykorzystywane są wyłącznie do analizowania zachowań i użytkowników Strony i nie są powiązywane z danymi osobowymi użytkownika; dane, które Użytkownik przekazał dobrowolnie przez formularz na Stronie. Administrator gwarantuje Użytkownikowi poufność zbieranych w ten sposób danych – są one chronione procedurami wdrożonymi przez Administratora, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych przed osobami nieupoważnionymi oraz podmiotami trzecimi. Wszystkie powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane w sposób zapewniający ochronę przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. otrzymania dostępu do swoich danych, zmienienia ich brzmienia, przeniesienia, usunięcia

  2. sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych przez Administratora lub cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w celu, na który uprzednio wyraził zgodę

  3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem

 1. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie zebranych danych osobowych poniższym podmiotom:  

  1. Aleksandra Pośpiech Dietetyk Kliniczny ul. Lajosa Kossutha 2a/77 01-315 Warszawa, Polska NIP 5223167745 - jako podmiot współpracujący, który odpowiada za przygotowywanie jadłospisów na bazie zebranych danych w wywiadzie żywieniowym, a także samodzielnie prowadzi w imieniu firmy Dietetyk Joanna Marciszewska wizyty indywidualne z pacjentami, przekazując dane zebrane w czasie wizyty do Administratora,

  2. OVH spółka z.o.o. REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556;  ul. Swobodna 150-088 Wrocław –przechowywanie danych osobowych na serwerze;

  3. PAYPAL (EUROPE) LTD 5 New Street Square, London, EC4A 3TW  Company number 04056498 – w celu przeprowadzenia procesu płatności za usługi i produkty ze sklepu online

  4. Google LLC – w celu korzystania z narzędzia Google Analytics, Google Drive i Gmail (poczta elektroniczna),

  5. Facebook Inc. – w celu prowadzenia strony Dietetyk online – Joanna Marciszewska, poprzez którą udzielane są odpowiedzi na pytania użytkowników przez aplikację Messenger.

  6. zleceniobiorcom oraz podwykonawcom, którzy są zaangażowani w obsługę administracyjną lub techniczną,

  7. LC-TAX Usługi Księgowe Lidia Cichocka   REGON: 362654824 NIP: 8951849420; Zatorska 62, 51-215 Wrocław – w celu realizacji czynności podatkowych i księgowych,

 2. Powyżej opisane podmioty trzecie przetwarzają dane gwarantując bezpieczeństwo i realizację obowiązku związanych z RODO. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności każdego z tych podmiotów, ponieważ są one dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.

 3. Administrator samodzielnie realizuje obowiązki z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych i nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§4

Usługa newsletter

 1. Użytkownik wypełniając formularz zapisu do Newslettera powinien podać prawdziwe dane, w celu możliwości zrealizowania usługi (adres mailowy i imię). Te dane będą następnie przetwarzane przez Administratora.

 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 3. Do skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest dobrowolne zaakceptowanie niniejszej Polityki Cookies i Polityki prywatności.

 4. Aby doszło do zawarcia Umowy Newsletter przez Użytkownika zobowiązany jest on  do:

  1. Uzupełnienia formularza Newsletter, zaakceptowania checkboxu związanego ze zgodą z polityką prywatności, przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi Newslettera i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), kliknięcia przycisku zapisującego zgłoszenie, potwierdzenie zgłoszenia przez kliknięcie w link przesłany mailem potwierdzającym.  

 5. Zgody związane z usługą Newsletter mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co wiąże się z usunięciem jego danych powierzonych przez formularz zapisu do Newslettera z listy subskrybentów Administratora. Może to zrobić przez kontakt z Administratorem lub klikając w link dezaktywujący w mailu z Newslettera.

 6. Umowa Newsletter to umowa, która zostaje zawarta na czas nieokreślony, zgodnie z ust. 6 lit. a).

 

§5

Pliki cookies i inne technologie

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony i jej podstron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Stronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki cookies chronione są prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Zostały one zaczerpnięte ze strony https://wszystkoociasteczkach.pl/.

akapitem.

bottom of page